1987 grundades Föreningen Gamla Västar vilken är en ideell förening som har till ändamål att främja Chalmersspexets framtida fortbestånd samt verka för dess dokumentation. Alla som någon gång varit medlem i Chalmersspexet kan också vara medlem i FGV.

 

FGV arbetar kontinuerligt med att se till att alla Chalmersspex (både Vera- och Bobspex) blir dokumenterade på ett så bra sätt som möjligt för att eftervärlden kan få möjlighet av att njuta av allt det roliga som Chalmersspexen gjort genom åren. Detta görs genom att:

  • Publicera böcker, skivor och lexikon
  • Säkerställa att manus, affischer med mera arkiveras på landsarkivet
  • Ansvara att video och filminspelningar från gamla Chalmersspex bevaras och säkras upp för framtiden

Att främja Chalmersspexets fortbestånd

FGV agerar bollplank till årets Bob och Veraspex samt stöttar i frågor som är viktiga inte bara för årets utan även kommande års spex. FGV sätter även upp nyuppsättningar av gamla spex. Nyuppsättningarna är ett mycket bra sätt att förena gamla spextraditioner med nya och skapa ett ovärderligt nätverk mellan gamla och nya spexare.

Detta får du som medlem i FGV

Du som någon gång spexat vet hur roligt det är. Kanske har du inte tid att vara med i spexet längre, eller kanske har du tagit examen från Chalmers? Om du ändå vill uppleva spexgemenskapen, gå på föreställningar och kalas, ta en fika med likasinnade, då är FGV något för dig!

I FGVs medlemsavgift ingår tillgång till FGVs interna hemsida (där noter, manus och bilder finns tillgängliga) och ett webbaserat spexregistret. Varje år får du som medlem även årets spexskivor från de båda spexen. Det är tack vare alla medlemmar i FGV som Chalmersspexen Vera och Bob har råd att spela in en skiva varje år.
Vill du veta mer om oss i FGV? Gå in på www.fgv.nu