Våren 2019

Göteborg
9/2 18:00 Runan, Chalmers kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
16/2 18:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
22/2 19:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
23/2 18:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg

Spexkalas – Kalle Glader/ Gustaf Dalén Foajén, Johanneberg Campus, Chalmers

9/2 Efter föreställning Urpremiär-spexkalas i Kalle Glader
Biljetter
23/2 Efter föreställning Busk-spexkalas i Gustaf Dalén Foajén
Biljetter

Våren 2019 – RunAn, Chalmers kårhus

9/2 18:00 Urpremiär och spexkalas
16/2 18:00 Föreställning
22/2 19:00 Föreställning
23/2 18:00 Föreställning


Vid frågor kring biljettköp, vänligen kontakta casseur@vera.chalmersspexet.se.