Hösten 2018

Göteborg
9/11 16:00 Runan, Chalmers kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
10/11 18:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
16/11 18:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
23/11 18:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
24/11 18:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter

 
Hösten 2018 – RunAn, Chalmers kårhus

9/11 18:00 Urpremiär och spexkalas
10/11 18:00 Föreställning
16/11 18:00 Föreställning
23/11 18:00 Föreställning
24/11 18:00 Busk och spexkalas


Vid frågor kring biljettköp, vänligen kontakta casseur@vera.chalmersspexet.se.