Hösten 2018

Göteborg
9/11 18:00 Runan, Chalmers kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
10/11 15:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
16/11 19:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
23/11 18:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter
Göteborg
24/11 18:00 Runan, Chalmers Kårhus, Johanneberg Biljetter

Spexkalas – Kalle Glader, Johanneberg Campus, Chalmers

9/11 Efter föreställning Urpremiär-spexkalas
Biljetter
24/11 Efter föreställning Busk-spexkalas
Biljetter

 
Hösten 2018 – RunAn, Chalmers kårhus

9/11 18:00 Urpremiär och spexkalas
10/11 15:00 Föreställning
16/11 19:00 Föreställning
23/11 18:00 Föreställning
24/11 18:00 Busk och spexkalas


Vid frågor kring biljettköp, vänligen kontakta casseur@vera.chalmersspexet.se.